Deklaracja dostępności (WCAG) – obowiązkowa dla stron instytucji kultury. Jak spełnić nowe wymagania?

press room

published

Instytucje kultury mają czas tylko do 30 marca 2020 r. na umieszczenie na swoich stronach internetowych deklaracji o dostępności witryny dla osób z niepełnosprawnościami. Przygotowaliśmy dla Was kompendium informacji o tym dlaczego należy przygotować deklarację, jak to zrobić i co grozi za jej brak.

Deklaracja dostępności - o co chodzi?

Wszystkie podmioty publiczne, w tym instytucje kultury zostały zobowiązane w Ustawie o dostępności cyfrowej do zamieszczenia na swoich stronach oraz w aplikacjach mobilnych tzw. Deklaracji dostępności. To dokument, w którym właściciel strony deklaruje w jakim stopniu spełnia ona wymagania dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami tzw. standard WCAG (WCAG w wersji 2.1 poziom AA). 

 

Co ważne, taką deklarację należy opublikować również na stronach, które nie spełniają wymagań WCAG. W takich przypadkach trzeba wymienić i opisać powody niezgodności (np. nieproporcjonalne obciążenie finansowe).

 

Za brak opublikowanej deklaracji grozi kara do 5000 zł. 

Czym w praktyce jest deklaracja dostępności?

Z technicznego punktu widzenia, deklaracja dostępności to dodatkowa podstrona zawierająca informacje, które Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło w instrukcji.

 

Instrukcja oprócz wymogów zawartości deklaracji, narzuca również odpowiednią strukturę kodu HTML – w tym odpowiednie nagłówki oraz ich stopniowanie (<h1>, <h2>), oznaczenie informacji poprzez nadanie ID znacznikom HTML oraz odpowiedni podział na sekcje. Ponadto wszystkie podstrony muszą zawierać w nagłówku tzw. meta tag, który będzie zawierał link do deklaracji. 

 

Deklarację możecie przygotować samodzielnie i przekazać ją swojemu programiście do umieszczenia na stronie. 

Aby ułatwić przygotowanie deklaracji dla stron www, stworzyliśmy dla Was formularz z generatorem >>

Jakie informacje należy podać w deklaracji dostępności?

W deklaracji dostępności strony internetowej należy zawrzeć m.in.:

 

 • Nazwę podmiotu,
 • Adres strony www,
 • Kto ocenił zgodność (samodzielne / audytor)
 • Ocena czy strona jest dostępna
 • Jeśli nie, to jakie elementy są niezgodne i z czego to wynika
 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do osoby, do której należy zgłosić problemy z dostępnością

 

 • Procedurę zgłaszania problemów z dostępnością
 • Datę uruchomienia strony oraz ostatniej istotnej aktualizacji
 • Datę sporządzenia deklaracji
 • Opis ułatwień architektonicznych w budynku (w tym m.in.: opis dostępności wejścia do budynku, opis dostępności korytarza/schodów/wind, opis dostosowań oraz dodatkowych ułatwień)

Jak sprawdzić czy strona jest zgodna z WCAG?

Najbezpieczniejszą drogą jest skorzystanie z usług audytora WCAG. Można również przeprowadzić audyt samodzielnie, korzystając z narzędzi dostępnych w Internecie - np. https://wave.webaim.org/ gdzie po wpisaniu adresu Twojej strony Internetowej, narzędzie automatyczne sprawdzi zgodność i wyświetli listę błędów. 

 

Na stronie widzialni.org, znajdziesz opisane w przystępny sposób zasady, które musi spełniać strona: http://wcag20.widzialni.org/wcag-20-zasada-1-percepcja,m,mg,165

Moja strona nie spełnia wymagań - co dalej?

Stronę internetową można dostosować do wymogów dostępności, jednak w przypadku witryn, które powstały kilka lat temu często wiąże się to z wysokimi kosztami. Wynikają one głównie z konieczności przeprojektowania warstwy graficznej i ponownego jej zaprogramowania. Jeśli więc planowaliście gruntowną przebudowę i odświeżenie strony, teraz jest najlepszy moment aby podjąć działania. W takich przypadkach, często korzystniejszą inwestycją będzie zbudowanie nowej witryny, która od początku będzie spełniała narzucone warunki dostępności niż dopłacanie do nieefektywnego narzędzia.

 

Jak my możemy pomóc instytucjom w tworzeniu dostosowanych stron?

Jako Panowie Programiści - studio programistyczne dla kreatywnych, od wielu lat współpracujemy z instytucjami kultury. Na bazie tych doświadczeń, stworzyliśmy m.in. silnik stron dopasowanych do specyficznych wymogów organizacji zajmujących się szeroko pojętą kulturą. Postanowiliśmy go wykorzystać i zbudować platformę, która umożliwi instytucjom kultury generowanie estetycznych i ustandaryzowanych stron internetowych, które będą m.in. zawierały takie możliwości jak:

 

 • dodawanie wydarzeń jednodniowych,
 • dodawanie wydarzeń kilkudniowych
 • dodawanie wystaw
 • wyświetlanie kalendarza wydarzeń
 • wyświetlanie galerii zdjęć, filmów,
 • i wiele więcej...

oraz będą spełniały wymogi WCAG.

Włącz się w tworzenie systemu

Aktualnie platforma przechodzi fazę testów i planowo zostanie udostępniona przed końcem kwietnia bieżącego roku. 

Naszym celem jest umożliwienie wszystkim organizacjom kultury, bez względu na wielkość budżetu, na stworzenie funkcjonalnych stron, zgodnych z odgórnie narzuconymi wymogami oraz z indywidualnymi celami biznesowymi.

Zależy nam na tym, żeby platforma w jak największym stopniu zaspokajała Wasze rzeczywiste potrzeby, dlatego bardzo chętnie przyjmiemy wskazówki i informacje o tym, z jakimi problemami aktualnie zmagacie się jako administratorzy i osoby zarządzające treściami na stronach. Będzie nam miło, jeśli napiszecie do nas wiadomość na adres: kultura@p-programisci.pl lub zostawicie kontakt do siebie

 

 

Kto dokładnie podlega ustawie o dostępności?


Fundacja Widzialni.org wymienia:

 • podmioty publiczne.
 • jednostki sektora finansów publicznych, 
 • państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, 
 • osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym finansowane ze środków publicznych w ponad 50% lub z ponad połową udziałów albo akcji, lub nadzorem nad organem zarządzającym, lub z prawem do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego, 
 • związki tych podmiotów 
 • niektóre organizacje pozarządowe. 

Jako “niektóre” organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym.

 

Fundacja na swojej stronie określa również, które elementy strony powinny być dostępne:

 

“Prawo wymaga zapewnienia dostępności przede wszystkim podstawowych danych, kontakt, narzędzi służących do kontaktu np. formularza kontaktowego, nawigacji, czyli w większości tego, co informatyk robi RAZ Wymaga także zamieszczania deklaracji dostępności, dostępności BIP (o ile organizacja go prowadzi, a wynika to z innych przepisów), dokumentów urzędowych np. umów, co dotyczy tych organizacji, które np. świadczą usługi dla osób z niepełnosprawnościami i wówczas np. zamieszczony na www regulamin, czy formularz zamówienia mają być tak zbudowane, by nie stwarzać barier odbiorcom z niepełnosprawnościami. Wymagania nie dotyczą m.in. materiałów archiwalnych, materiałów od podmiotów trzecich, materiałów nie związanych z bieżącym działaniem a np. na multimedia wprowadzony jest okres przejściowy.

 

Na mocy innych przepisów obowiązek dostępności stron www i prowadzenia dostępnych działań komunikacyjnych obowiązuje także WSZYSTKIE NGO, które korzystają z dotacji unijnych, pod rygorem utraty dofinansowania.

Jeśli masz pytania, jesteś zainteresowany możliwościami naszego systemu lub chcesz umówić się na krótką rozmowę, zostaw swojego maila

_________________

Panowie Programiści - studio programistyczne dla kreatywnych.

 

Od lat współpracujemy z takimi instytucjami jak Dom Spotkań z Historią, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Instytut Teatralny w Warszawie, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu oraz festiwalami Kraków Live Festival, EthnoPort, AleKino! czy Opener Festival.