- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Generator deklaracji dostępności
dla stron internetowych instytucji kultury

Wypełnij formularz i kliknij „generuj”, następnie na podany w formularzu adres e-mail otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem, linkiem do kodu HTML oraz krótkiej instrukcji wdrożenia.
Więcej informacji na temat obowiązkowej deklaracji dostępności WCAG znajdziesz tutaj

Deklaracja dostępności

Zgodność z ustawą o dostępności:

Jeśli jako powód braku dostępności cyfrowej podałeś "nadmierne obciążenie", powinieneś dołączyć zatwierdzoną przez kierownika jednostki informację o przeprowadzonej analizie, o której mowa w art. 8, ust. 3 ustawy o dostępności cyfrowej.

Analiza dostępności:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe (dotyczy deklaracji dostępności)

Dostępność architektoniczna

W poniższe pole wprowadź informacje o dostosowaniach architektonicznych budynku Twojej instytucji,
takich jak:

  • - Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  • - Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  • - Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  • - Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  • - Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  • - Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Na jaki adres email mamy wysłać link z wygenerowaną deklaracją dostępności?

Po kliknięciu wygeneruj wyślemy na Twojego maila link do wygenerowanej deklaracji dostępności